dn1
dn2

PREZENTAREA PROIECTULUI:

Consiliul Judeţean Olt a implementat în perioada 2011-2015, proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial – Mediu 2007 – 2013. Valoarea totala a proiectului la finalizarea lui este de peste 34 de milioane de euro.

Pentru implementarea cu succes a proiectului, Consiliul Judeţean Olt şi cele 112 consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale de la nivelul judeţului Olt s-au asociat în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”.

Prin acest proiect s-au realizat urmatoarele investitii importante:

  • constructia unui depozit ecologic pentru colectarea deseurilor din tot judetul, a unei statii de sortare si a unei statii de tratare levigat, pozitionate in localitatea Balteni.
  • s-au construit 4 statii de transfer in localitatile Caracal, Bals, Corabia si Scornicesti.
  • s-au construit 3722 platforme de colectare a deseurilor menajere si 1975 platforme de colectare a deseurior reciclabile, in cele 112 localitati din judet.
  • s-au inchis depozitele urbane neconforme, existente in localitatile Slatina, Draganesti Olt, Scornicesti, Caracal, Corabia si Bals.
  • s-au achizitionat 6445 containere din metal si plastic de 1,1 mc.
  • s-au achizitionat 8 tocatoare si 18000 unitati de compostare individuala.

Despre noi

ADI Olt Eco a fost înființata în anul 2008

ADI Olt Eco a fost înființata în anul 2008, ”în scopul organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităților pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării a sistemelor de utilități publice aferente serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a serviciului.”

ADI Olt Eco creează cadrul legal în vederea implementării sistemului integrat de gestionare a deșeurilor, asigurând o colaborare între localitățile membre ale asociației în vederea atingerii obiectivelor regionale delegate. Misiunea asociației vizează dezvoltarea județului Olt cu un efect important asupra calității vieții cetățenilor județului nostru, precum si asupra mediului înconjurător.

Statut

Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Olt-Eco a fost înființată în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale

Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Olt-Eco, cu sediul in Municipiul Slatina, str. Mânăstirii, nr. 1A. , C.I.F: 25504895 este persoana juridica de drept privat, cu statut de utilitate publica înființata în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, ca persoana juridica de drept privat, cu statut de utilitate publica.

Membrii Asociației

Lista membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Olt-Eco

Regulament

REGULAMENT de organizare si funcţionare a serviciului public de salubrizare a localităţilor din judeţul OLT

Act constitutiv

pentru serviciul de gestionare integrată a deșeurilor municipale în județul Olt

Statut

serviciului de gestionare integrată a deșeurilor municipale în județul Olt

Misiunea

Misiunea asociatiei vizeaza dezvoltarea judetului Olt cu un efect important asupra calitatii vietii cetatenilor judetului nostru, precum si asupra mediului inconjurator.

Scopul acestui site este sa va oferim informatii actuale privind implementarea si monitorizarea sistemului integrat al deseurilor in judetul Olt.

Acest site folosește cookie pentru a colecta informații despre vizitatori în scopul de a îmbunătăți experiența oferită acestora. Vă rugăm să consultați pagina pentru mai multe detalii sau să acceptați politica cookie prin apăsarea butonului "Acceptă cookie ".

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FuncționaleAcest site folosește cookie-uri funcționale. Fără aceste cookie-uri site-ul nu va funcționa.

AnaliticeAcest site folosește cookie-uri analitice pentru a face posibilă analiza și optimizarea site-ului pentru a oferi o experiență cât mai plăcută vizitatorilor.

Social mediaAcest site plasează cookie din reșele de socializare pentru afișarea conținutului de la terți precum YouTube și FaceBook. După caz, aceste cookie urmăresc datele personale.

PublicitateAcest site folosește cookie-uri pentru afișarea publicității de la terți bazate pe interesele dvs..După caz, aceste cookie urmăresc datele personale.

AlteAcest site plasează cookie-uri de la terți de la servicii terțe care nu sunt analitice, publicitare sau care aparțin unor rețele de socializare.