About the project

Componenta 3 – Centrul de Management al Deșeurilor Bălteni

Această componentă a constat in construirea unui Centru de Mangement al Deșeurilor la Bălteni, in vecinătatea celui mai mare generator de deșeuri al județului, Municipiul Slatina.
Centrul de Management Integrat al Deșeurilor din localitatea Bălteni, cuprinde o stație de sortare a deșeurilor reciclabile, o stație de tratare levigat si prima celulă de depozitare a deșeurilor municipale.
Depozitul de la Bălteni va avea două celule. Capacitatea totală a depozitului va fi 3.560.000 mc. Capacitatea primei celule, construita in cadrul proiectului, este de 880.000 mc, având o suprafața de 6,6 ha si va fi suficienta pentru depozitarea deșeurilor o perioada de 12 ani.

CMID Bălteni mai cuprinde:

 • poarta de acces şi sistem de pază şi supraveghere;
 • echipament de cântărire (pod - basculă) - cu capacitate de cântărire maxima de 60 tone, atât pentru vehiculele încărcate care intră în depozit, cât şi pentru cele descărcate care părăsesc depozitul;
 • clădirea administrativa, care include facilitați pentru verificarea deșeurilor şi laborator pentru analize, facilități sanitare, vestiare, cabinet de prim ajutor;
 • drumuri interioare;
 • zona de utilitate publică (2 containere cu capacitatea de 39 mc pentru depozitare deșeuri voluminoase, 1 container cu capacitatea de 35 mc, pentru deșeuri menajere periculoase);
 • echipament pentru curățarea roților vehiculelor;
 • puțuri de control al apei freatice - dispuse pe direcția de curgere a apei freatice, doua în amonte de cuveta depozitului şi unul în aval;
 • sistemul de colectare a apelor pluviale;
 • sistem de colectare a gazului de depozit;
 • spatii de parcare.

Împrejmuire de 2550 m.

Utilaje si echipamente achiziționate prin proiect pentru a deservi CMID Bălteni

 • Compactor 32 t
 • Buldozer 6700 cmc
 • Maturatoare
 • 2 Încărcătoare frontale de 190 CP
 • Electrostivuitor
 • Echipamente pentru dotare laborator

Stația de sortare

Stația de sortare este construita in perimetrul amplasamentului de la Bălteni, in vecinătatea depozitului de deșeuri. Scopurile acestei stații sunt:

 • înlăturarea materialelor incorect depuse in containerele de reciclare;
 • sortarea fluxurilor de deșeuri in sub-fluxuri ce pot îndeplini specificațiile necesare ale reciclatorilor, pentru a creste calitatea fluxurilor de deșeuri reciclabile;
 • balotarea si stocarea materialelor.

Stația de sortare a fost dimensionata pentru o cantitate maxima de aproximativ 14.700 tone/an hârtie si carton si 14.300 tone/an plastic si metal (29.000 tone/an in total).

Deșeurile ce intra in stația de sortare sunt procesate in 3 etape:

 • recepția deșeurilor, transferul in hala de recepție;
 • trierea in linia de sortare;
 • balotarea si stocarea in zona de presare si de depozitare.

Echipamentul din stație cuprinde containere de transport si sortare, recipiente si benzi rulante pentru sortare, de diferite mărimi, utilaje de ridicat – vola cu roti, motostivuitor, o sita vibratoare pentru separarea deșeurilor mărunte, un separator magnetic pentru separarea materialului feros si o presa de balotare.