About the project

Componenta 4 – Închiderea depozitelor neconforme

In judet existau 6 depozite neconforme care au fost inchise în cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt” (SMID) – Slatina, Draganesti Olt, Scornicesti, Caracal, Corabia, Bals.

Acestea au fost inchise prin urmatoarele faze de executie:

  • îndepărtarea deșeurilor de pe suprafața destinata viitoarelor instalații;
  • relocarea deșeurilor si profilarea corpului depozitului;
  • închiderea depozitului prin realizarea etanșării suprafeței;
  • instalarea de echipamente pentru colectarea gazului de depozit;
  • instalarea de echipamente pentru colectarea levigatului si a apei de suprafața.

Un mediu mai curat

Începând cu anul 2015 județul Olt intra in rândul participanților activi la efortul colectiv de protejare a mediului. Investițiile si efortul depus pentru educarea populației vor avea recunoaștere in viitor – un mediu mai curat, mai sănătos pentru toți locuitorii județului.

Un rol important revine cetățenilor prin continuarea activității de compostare a deșeurilor provenite din gospodarii, reciclarea unei cantități cat mai mari de deșeuri, colectare selectiva si prin instruirea generațiilor viitoare.